Армянское кладбище в Бахчисарае

Как уже упоминалось, Русская слобода поглотила армянский квартал Бахчисарая Ермени Маале. Здесь находятся остатки монастыря во имя св. Григория Просветителя, построенного на рубеже XV-XVI вв. В пределах Бахчисарая до наших времен сохранилось лишь ничтожное количество армянских памятников, а монастырь Григория Просветителя — пока единственный средневековый армянский монастырь, найденный в Юго-Западном Крыму. Монастырь был разрушен землетрясением 1751 г. Предполагают, что главный храм монастыря стоит на месте старого византийского храма VIII —IX веков во имя Пресвятой Богородицы, и часть этого храма также сохранилась.

Фото

Карта


Координаты

5 Replies to “Армянское кладбище в Бахчисарае”

 1. Админ – Гипотеза археолога Петровского (царствие ему небесное) заведомо противоречива. И не только в
  переименовании храма Пресвятой богородицы VIII —IX в храм Георгия Просветителя
  XV-XVI вв. дело хлопотное и Прямо противоречит Решению третьего синода
  https://www.youtube.com/watch?v=GbNVVSMVQWk
  (частное мнение в Ваших ссылках — Мало может считаться научно обоснованными первоисточниками)… К стати в каком году появилась гальванопластика???
  Археологи сделали интересные находки, некоторые из них являются уникальными. Например, бронзовый крест, покрытый тонким слоем серебра с надписью «Мой крест святой помяни, на пути духовном, у двери святого просветителя, года 1683-го».
  УПС…
  1. Днепровский Н. В. Вновь открытый культовый пещерный комплекс в историческом центре Бахчисарая и проблема локализации армянских религиозных центров в столице Крымского ханства / Н. В. Днепровский // Сходознавство. — 2012. — № 57-58. — С. 18-41
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_dstu&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9669560%2F2012%2F57-58

  Науковці України – це систематизований за галузями знань, науковими ступенями і званнями, регіонами, відомчим та інституційним підпорядкуванням, реєстр науковців України, призначений для проведення пошуку наукових видань і публікацій українських вчених, пов’язаний з електронними бібліотечно-інформаційними ресурсами.

  Пошукові та інформаційні можливості системи дають змогу:
  • шукати колег, що займаються відповідним напрямом наукових досліджень;
  • добирати списки науковців за місцем роботи, місцем захисту дисертації, установою, відомством, містом;
  • переглядати список публікацій науковця: автореферати, дисертації, книги, наукові статті;
  • завантажувати наявні повні тексти наукових публікацій;
  • отримувати інформацію щодо наявних інформаційних джерел довідкового та біографічного характеру;
  • визначати коло науковців, пов’язаних науковими та родинними зв’язками;
  • переглядати інформацію бібліометричних профілів вчених;
  • користуватись автоматично створеним списком співавторів.
  Надалі сервісні та пошукові можливості системи будуть розгортатись відповідно до надходження додаткової інформації про науковців України.
  Приклади сторінок науковців України на інформаційному порталі «Наука України: доступ до знань»:
  • Богомолець Олександр Олександрович
  • Боряк Геннадій Володимирович
  • Броварець Ольга Олександрівна
  • Горовий Валерій Микитович
  • Гранчак Тетяна Юріївна
  • Давидова Ірина Олександрівна
  • Дубровіна Любов Андріївна
  • Ковальчук Галина Іванівна
  • Назаровець Сергій Андрійович
  • Попик Володимир Іванович
  • Ярошенко Тетяна Олександрівна
  ________________________________________

  Наявний інформаційний масив про науковців України автоматично сформований на основі інформації із бібліографічних описів
  авторефератів дисертацій (кандидатів і докторів наук), захищених в Україні після 1996 р., список автоматично поповнюється в міру надходження авторфератів до фонду НБУВ.

  Якщо, ви не знайшли інформації про себе, маєте бажання виправити або відобразити більш детальну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити реєстраційну форму

  Всі надіслані вами дані будуть перевірені і внесені до реєстру науковців України, надана вами інформація буде сприяти позитивному іміджу особисто вас та вашої наукової установи.

  До реєстру науковців може також вноситись ретроспективна інформація та інформація про науковців, які не мають наукового ступеня, але мають наукові публікації.

  Будемо вдячні вам за співробітництво.
  Сподіваємось з вашою допомогою зробити кращим імідж науки України !

  http://nbuv.gov.ua/eform/submit/ua-scientist#10

 2. Статья не достоверна, предлагаю автору и админу ознакомится с официальной версией… Отсутствия хоть какого монастыря по ул. Пушкина. желание археолога — не может быть основанием для таких заявлений. рекомендую авторую для более подроьного изучения вопроса обратится к смотрителю объекта.
  Чтоб не вводить людей в заблуждения. вот ссылка
  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Skhodoz_2012_57-58_5.pdf

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*